Ana Sayfa/DDC (Direct Digital Control) Otomasyon Panoları

DDC (Direct Digital Control) Panoları

  • Bünyesinde otomasyona ait cihazlar barındırır. (PLC, kontrol kartları, kablo klemensleri…)
  • Otomasyona ait izleme/kontrol işlemleri bu panolarda yapılır.
  • Diğer adı otomasyon panolarıdır. MCC panolarının kontrol edildiği/izlendiği yerdir.
  • Burada sensörlerden gelen veriler toplanır, yorumlanır ve bilgisayara gönderilir yada bu panolardan mekanik cihazlara komutlar verilir.


MCC ve DDC Panoları Arasındaki Haberleşme

  • DDC ile MCC panoları Modbus, CanBus, Fieldbus, Profibus, DeviceNet, ControlNet, AS-i veya Hart gibi protokollerle haberleşir.
  • DDC ve MCC arasında genelde LIHCH kablolar kullanılır.
  • Otomasyon bilgisayarından komut verildiğinde, komut DDC panosuna gider. DDC panosundaki kontrol kartı komutu MCC panosuna iletir. Böylece motor çalışır veya durur.
  • Mekanik cihazlar üzerinde sıcaklık, nem veya basınç gibi çeşitli analog veya dijital bilgiler üreten sensörler bulunabilir. Bu sensör verileri, DDC panosundaki kartlar aracılığıyla okunur. Okunan bilgiler otomasyon bilgisayarına aktarılır. Böylece otomasyon yazılımında çeşitli uyarılar çıkar.
  • Mekanik cihazlar gerektiğinde MCC panosu üzerinden manuel de kontrol edilebilir.
  • Mekanik cihazlar üzerinde acil durumlarda durdurma işlemi için acil stop butonları da olmalıdır.