Ana Sayfa/Kompanzasyon Panoları

Kompanzasyon Panosu

  • Kompanzasyon Panosu, GPRS ve Ethernet Converter ile uzaktan takip edilebilen haberleşme yazılımı
  • Dünyada ve özellikle Türkiye’de, enerji açığı (özellikle elektrik enerjisi); hızla gelişen teknoloji ile birlikte gün geçtikçe artış kaydetmektedir. Özellikle yurdumuzda üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık % 30-35 inin kullanılmadan kaybolması da bu açığı kapatmak için yapılacak çalışmaların önemini arttırmaktadır.
  • Dolayısıyla mevcut tesislerde ihtiyacı karşılamak için alınacak tedbir olarak ‘Reaktif Güç Kompanzasyonu’ gelmektedir. Önemli ölçüde voltaj düşmesine ve güç kaybına neden olarak, enerji iletim hatlarını ve transformatörleri boş yere yükleyen ‘reaktif gücün’ önlenmesi gerekmektedir. Öyle ki büyük ekonomik giderlere sebep olan, dağıtım santrallerinde lüzumsuz yere taşınan bu enerji; aktif enerjinin % 75-100 ü arasında tespit edilmektedir.
  • Bu durum; üretime olan talebin artmasına, dolayısıyla elektrik enerjisinin daha kaliteli ve aynı zamanda da gerçek iş gören (aktif) enerji özelliği taşıması gereksinimini artırmaktadır.
  • Bunun mukabilinde, sözleşme gücü 9 KW ın üzerinde olan firmaların önemli bir kısmında Reaktif (cezalı) ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama sanılarak reaktif kullanımdan dolayı fazla fatura tutarları ödenir.
  • Reaktif (Cezalı) ödemenin farkına varılsa da teknik ekibin kompanzasyon konusunda ekseriyetle yetersiz kaldığı görülmektedir. Oysa kompanzasyon panosu, elektrik sistemleri içerisinde uzmanlık ve profesyonel çalışma gerektiren reaktif enerji üreten bir panodur. Günümüzde kurulan panoların çoğu piyasadaki kısmi bilgiler ile yapılan amatör çalışmalar ile kurulmuş panolardır. Bu panolar uzun vadede çözüm olmadığından kısa zaman zarfında sık sık arıza vererek onarım çalışması yapılmasına, elektrik faturasına Reaktif (endüktif veya kapasitif) bedel yansımasına sebep olmakta ve her zaman panonun olması gereken gerçek maliyetinin fazlasıyla üzerine çıkmaktadır, buna rağmen kesin ve kalıcı çözüm sağlanamamaktadır.