Ana Sayfa/Mimik Diagram Panoları

Mimik Panoları

  • Tesislerde kullanılan debimetre, seviye göstergeleri, vana gibi cihazların izlenebilmesi; bunların bilgilerinin PLC, SCADA gibi sistemlere aktarılması, tesisin çalışma durumları ile oluşan arızaların gözlemlenebilmesi için sistemin akış diyagramını gösteren MİMİK PANO imal edilmektedir.
  • Karmaşık sistemlerde, değişik akış yolları farklı renklerde resimlendirilmekte ve bu sayede operatörün işletme sırasında sistemi takip etmesi kolaylaştırılmaktadır.
  • İşletme kolaylığı ve sistemin tek bir noktadan takibi gereken durumlarda merkezi kumanda panosu tesis edilmesi tercih edilmektedir.